TREBALLS DIDÀCTICS.


Fa temps que he decidit canviar la manera de demanar treballs.
No cal dir que copiar en un full tots el diacrítics perquè els presenten a la llibreta està molt bé, però guanyem alguna cosa?, els alumnes aprenen de veritat?
Potser sí, o potser no, aquells que es preocupen en repassar la llisteta, que no és xicoteta, és molt possible que no tinguen problemes en posar a una prova examen si porta o no porta accent, i damunt si és obert o tancat.
Fa un parell d'anys que els meus alumnes decidixen si el treball que els suggerix ho fan voluntàriament o obligatòriament. Sorprenentment, quasi sempre trien fer el treball de manera obligatòria. A més d'obtindre bona puntuació, el treball sol tindre una presentació excel·lent, es treballa millor el contingut, i s'intenta no tindre errors, ... doncs la perfecció s'ha de considerar.
Ara bé, allò que fa que els alumnes treballen amb una altra visió i amb satisfacció és fer ús del treball una vegada avaluat. És a dir, que el treball ha de ser didàctic perquè altres grups puguen fer bon ús del treball, que ja pot ser un mural, un treball amb powerpoint, o un joc per a jugar a classe.