Entrades

L'ACCENT DIACRÍTIC.

L'ACCENTUACIÓ.

TREBALLAR ELS DIFTONGS.