L'ACCENTUACIÓ.Després d'haver explicat l'accentuació i haver fet exercicis a classe, no podem deixar-ho ahí. Per què no recordar tot allò que el mestre havia explicat amb un treball original?

Sincerament, als alumnes els agrada fer aquesta mena de treballs i a més a més, nosaltres els mestres, també gaudim de la participació, i com no, de l'actitud que tenen.El següent treball és una roda de l'accent gràfic. Segons cap a on rodes apareixen les vocals obertes o les vocals tancades. Està molt bé senzill i és molt original.Un altre treball que s'ha valorat com a original és aquest que mitjançant uns llaçets de paper inserits en la cartolina s'accentua la paraula manualment tirant d'un dels costats i l'accent es desplaça. Fixeu-vos en la fotografia.
Aquest treball sembla un rusc d'abelles.Troben que baix de l'abella reina estan les vocal i damunt subjectats estan els accents que es poden llevar i posar perquè l'alumne que s'inicie en l'accentuació puga decidir per si mateix.
Altres treballs que destaquen sobre el tema  són els següents: